Coaching

– Av chefer inom privat eller offentlig verksamhet –

Coachning är ett sätt att få hjälp för att lyfta blicken, öppna ögonen och se

I sin egen organisation blir man lätt ”hemmablind”. Coachning är ett sätt att upptäcka och få nya perspektiv. Det är ett samarbete mellan coach och klient, med syfte att frigöra klientens möjligheter och maximera/underlätta dennes prestation. Coachning är ett sätt att synliggöra, ta vara på och utveckla det som redan finns genom vision och målformulering, liksom synliggörande av hinder. Det ges tillfälle till att upprätta handlingsplan, återkoppling, uppföljning och utvärdering. Här ligger framtiden i blickfånget, inte det förflutna. Fokus är på frågan ”Hur skall jag uppnå mina mål?” snarare än på ”Vad/hur har jag gjort?”.