Handledning

I handledning får man möjlighet att tillsammans med en oberoende, kunnig utomstående reflektera kring sitt arbete. Det möjliggör ett ytterligare perspektiv på arbetet så att man bättre kan förstå vad som händer. Handledning förebygger också överbelastning och är en förutsättning i arbetet att förbättra sin yrkeskompetens. Handledning kan ske individuellt eller i grupp.
När handledning sker i grupp får man också tillgång till de övriga gruppmedlemmarnas samlade kunskaper och erfarenheter.

En handledningsgrupp kan ibland behöva utrymme att även arbeta med relationerna inom gruppen. Att arbeta med människor påverkar inte bara den enskilde medarbetaren, utan kan ge avtryck på en hel personalgrupp. Fenomen som svårigheter att samarbeta och olika undergrupperingar kan ha sin grund i de processer som sker i mötet med klienter och som inte har varit möjliga att förstå eller få förklaringar till.

Några exempel på olika typer av handledningar är:

  • Handledning för psykoterapeuter, inom privat verksamhet eller primärvård och psykiatri.
  • Metodhandledning i individualpsykoterapi inom ramen för utbildning som leder till psykoterapeutexamen.
  • Metodhandledning i gruppsykoterapi inom ramen för utbildning och behandlingsverksamhet, exempelvis inom primärvården.
  • Handledning av personalgrupper med ett gemensamt uppdrag.