Rollanalys

– Att skilja på roll och person –

Rollutveckling är en effektiv metod för att utveckla en individ, en grupp eller en organisation. När vi lär oss att skilja på roll och person blir en dold potential tydlig, framförallt vad gäller egna möjligheter och ansvar.

Vi har alla en egen inre bild av vad vår roll innebär. En och samma roll kan intas på många olika sätt, alla tolkar vi rollen olika. Den egna tolkningen är avgörande för hur vi agerar. Formellt definieras rollen utifrån vad som ska göras; huvuduppgiften, befogenheter och förväntningar.

Hur vi som rolltagare utvecklar rollen beror på tidigare erfarenheter, motivation och uppfattning om organisationens mål. Oavsett vilken roll den enskilde har i organisationen går den alltid att utveckla.

Rollanalys – Rollutveckling sker i tre steg

Varje medarbetare har en egen inre bild av hur systemet ser ut. Ett effektivt sätt att utveckla en individ, grupp eller organisation, är att undersöka den bilden och jämföra den med det formella systemet, förväntningarna på rollen samt mål och syfte.

I detta steg undersöks den egna önskan att bidra till systemet, de möjligheter som finns i rollen och de områden rolltagaren behöver utveckla. Det kan handla om styrkor, svagheter, drivkrafter, ”gamla spöken” och kreativitet.

Den viktiga frågan här är med vilket ansvar och med vilken auktoritet du vill verka i din roll. När rollen är klargjord, och du har undersökt dina egna och teamets utvecklingsområden, återstår att med auktoritet verka i roll utifrån systemets syfte och mål. Här omvandlas egen kompetens, makt och styrka till auktoritet i roll.

Rollanalysen har som mål ett professionellt rolltagande i en uppgiftsinriktad organisation.

”Det är inte personen som ska förändras utan rollen som ska utvecklas”
– Grubb Institute