Utbildning

Riktade utbildningar planeras och läggs upp utifrån den beställande klientens önskan och särskilda behov. Det kan handla om ett lärande om gruppens potential i behandlingsarbete eller i personalgrupper. Det kan också vara föreläsningsuppdrag, seminarier, workshops med inriktning mot grupputveckling.