Är du intresserad av att utvecklas i samspelet med andra människor?

Det kan handla om att gå i psykoterapi, få handledning i ditt arbete eller hur man kan utvecklas som chef.

Jag erbjuder enskilda samtal, konsultationer, chefshandledning/coachning, handledning enskilt eller för personalgrupper och utbildning.

OBS Sidan uppdateras (augusti 2020)

Kontakt
Telefon: 070 393 89 12
E-post: lena.wennlund [at] gmail.com