Psykoterapi

Samtal med någon utomstående kan vara till stor hjälp i olika situationer i livet. Man kanske har svårt att känna sig tillfreds med sig själv och sitt liv. Det kan även vara en känsla av att aldrig riktigt känna sig glad eller nöjd med det liv man lever. Det kan också handla om starka känslomässiga reaktioner, som ångest och depression.

I en psykoterapi får man hjälp med att sortera de tankar och känslor man har. Det är genom att lära känna sig själv bättre och få hjälp att förstå hur man fungerar i olika sammanhang, som man också kan förändra det som inte har varit bra. I en psykodynamisk psykoterapi utforskar man sina känslor och hur man kommunicerar dem i relationer. Själva relationen till psykoterapeuten blir därför viktig i sig. I den kan man få nya känslomässiga erfarenheter, som i sin tur ger stöd till att utvecklas i relation till andra.

Tillsammans med psykoterapeuten kommer man inledningsvis överens om syfte och målsättning med en psykoterapi. Vilka problem är viktiga att fokusera på? Hur ofta och under hur lång tid ska psykoterapin pågå? Samtalen sker naturligtvis under sekretess.

 

Läs mer: Samrådsforum | Psykodynamiskterapi