Om mig

Socionom, Leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi
De senaste 30 åren har jag arbetat med behandling, grupputveckling, handledning och utbildning. Jag har tidigare arbetat inom Stockholm läns landsting, Beroendecentrum Stockholm. Sedan 2020 arbetar jag heltid i privat regi. Min teoretiska referensram är psykodynamisk och jag har ett relationellt, mentaliseringsbaserat och affektfokuserat perspektiv. Det innebär ett fokus på människors samspel, tankar och känslor – hur relationer formas och påverkar oss. Ett ytterligare perspektiv är vikten av att utgå från grupprocessens inverkan på individen, hur vi både påverkar och påverkas av den organisation vi tillhör.

 

Under många år har jag arbetat med beroendeproblematik, bland annat i MBT-teamet Beroendecentrum Stockholm som är specialiserade på beroendesyndrom i kombination med annan psykiatrisk problematik såsom personlighetssyndrom. Ett annat specialområde för mig är stressrelaterade problem och livsproblem utifrån att vara anhörig till missbrukare eller närstående med svår sjukdom. Jag har även erfarenhet av att arbeta för människor med depression eller utmattningssyndrom. 

En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (30 poäng), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar den legitimationsgrundande utbildningen tre år. Legitimerad psykoterapeut räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad.

Kompetensbakgrund i urval (se Linkedin-profil för fullständigt CV)

EMDR IHPU 2018
Affektfokuserad psykodynamisk terapi SAPU 2017
MBT Practitioner Anna Freud Centre 2016
Rollanalys, Systemteoretisk modell The Grubb Institute 2006
Handledar- och lärarutbildning Ericastiftelsen 2006
Psykoterapeutexamen Psykoterapisällskapet AB 2000
Socionomexamen Sköndalsinstitutet 1986


Gruppens potential bokomslag

9780367439682

Jag är medförfattare till böckerna Gruppens potential – Att leda och utveckla gruppbehandling, utgiven i november 2014 av Natur & Kultur (ISBN: 9789127136151) och Why Group Therapy Works and How to Do It – A Guide for Health and Social Care Professionals, utgiven i september 2020 av Routledge London (ISBN 9780367439682).

 

Läs mer om Gruppens potential

Läs mer om Why Group Therapy Works and How to Do It